top of page

Myśl przewodnia

  • Twórcze dziecko

  • Muzyka - codzienny towarzysz 

  • Wrażliwe dziecko

  • Radosne dziecko
     

M. Montessori

"Szczęście dziecka nie jest jednym celem do którego dążymy, chcemy także by dziecko stawał się Budowniczym Samego Siebie. W obecności dziecka opuszcza nas nieufność, stajemy się delikatni i życzliwi, bowiem kiedy skupiamy się wokół dziecka ogrzewa nas płomień życia"

Wspieramy

Spontaniczność i twórczość dzieci. Umożliwiamy wszechstronny rozwój.

M. Montessori

"Wyobraźmy sobie, iż istnieje planeta bez szkół lub nauczycieli, gdzie nauczanie nie jest znane, a jednak jej mieszkańcy poprzez codzienne życie i poruszanie się dowiadują się wszystkich rzeczy, a w ich umysłach odbywa się cały proces nauczania. Dziwne? To sposób w jaki uczy się dziecko. Uczy się wszystkiego bez świadomości, że jest to nauka. Stopniowo przechodzi od nieświadomości ku świadomości, krocząc ku coraz większej radości i Miłości ."

bottom of page