Cennik :

  -  1070 zł   - czesne  (opłata stała)
                                            Co zawiera pakiet opłaty stałej?
                     zajęcia dodatkowe (native speaker sześć godzin w tygodniu, zajęcia                         artystyczne z ciocią Dorotką, matematyka na dywanie).


Bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu opłata miesięczna stała
nie podlega zwrotowi. Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz po godz. 16.30

wynosi - 50 zł za 1 godzinę

Opłaty miesięczne płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.

Opłata wpisowa – 400 zł (Dla dzieci przechodzących ze Żłobka Pierwsze Kroki) opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.
Opłata wpisowa - 600 zł dla dzieci nowo przyjętych. Opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.

Opłata coroczna – 200 zł Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu pobierana po zakończeniu umowy.


 

Nasi partnerzy :

bilingual future logo placowka partnersk
YHE partner merytoryczny logo 2017 (1).j
OLOKA_LOGO.png
logo popaopa 1.png
rodor-instalacje-elektryczne-monitoring-