top of page

Cennik :

  -  1200 zł   - czesne  (opłata stała)
                                            Co zawiera pakiet opłaty stałej?
                     opłatę za wyżywienie, zajęcia dodatkowe (native speaker sześć godzin  w tygodniu, 

Bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu opłata miesięczna stała
nie podlega zwrotowi. Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz po godz. 16.30

wynosi - 50 zł za 1 godzinę

Opłaty miesięczne płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.

Opłata wpisowa – 400 zł (Dla dzieci przechodzących ze Żłobka Pierwsze Kroki) opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.
Opłata administracyjna - 600 zł dla dzieci nowo przyjętych. Opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.

 

Konto do wpłaty opłaty wpisowej :

 -

  • 27 1020 2313 0000 3102 0645 8295


Opłata coroczna – 200 zł Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu 


 

bottom of page